acacia farnesiana in tamil

(AHS Encyclopedia) . Arithmetic aptitude / reasoning questions, गुह बबूल Guh baboool, Gukikar, Gandh babool, betel-nut palm, black cutch, catechu tree, Sessile Joyweed, Dwarf copperleaf, Joyweed, बड़ी इलायची Badee ilaayachee / Badii ilaayacii, सुपाड़ी Supaadii, सुपारी का पेड़ Supaarii kaa per, राई Raaii, रैइ, सरसों पत्ता Sarason pattaa, काली राई Kaalii raaii, काली सरसों Kaalii sarason, बन्द गोभी Banda gobhee, बंदगोभी Bandagobhee, गोभी Gobhii, पत्ता गोभी Pattaa gobhee, फूल गोभी Phuul gobhii, சீமைப்பச்சைமிளகாய், சிகப்புமிளகாய், மிளகாய், हरा मिर्च Haraa mirch, शिमला मिर्च Shimla mirch, दालचीनी Daalacheenee / Daalaciinii, तेजपत्ता Tejpataa / Tejpattaa, कागजी नीबू Kaghzi nimbuu, नारंगी Naarangii, नारिंगी Naaringii, கர்ப்பூரக்கிச்சிலிக்கிழங்கு, கிச்சிலிக்கிழங்கு, கர்ப்பூரப்புல், கற்பூரப்புல், எலுமிச்சைப்புல், போதைப்புல், ध्रुवा dhruva, दीर्घमूली dirghamuli, पीवरी pivari, सालपानी salpani, शालपर्णी shalparni, காய்வள்ளி, காட்டுக்காய்வள்ளி, காய்வள்ளிக்கொடி, अकड़ बेल akad bel, हरणडोडी harandodi, नकछिकनी nakchikni, छोटी इलायची Chotii ilaayacii / Chhotee ilaayachee, கல்வாழை kal valai, காட்டுவாழை kattu valai, காந்தள், கார்த்திகைப்பூ, கலப்பைக் கிழங்கு, Kaatu amanakku, காட்டு ஆமணக்கு, காட்டாமணக்கு, Jhimani, कड़वीतुरई Karviturai, कड़वीतोरी Karvitori, करी पत्ता Kari patta, मीथ णीम पत्ता Meetha neem patta, சப்பாத்திக்கள்ளி, சப்பாத்துக்கள்ளி, பட்டணத்துக்கள்ளி, चप्पल सेंद chappal-sendh, नाग फनी nag phani, हाथ हथौड़िया Hathhathoria, चावल Chaawal, Basmati chaaval, धान Dhaan, செங்குங்குமம், சிவப்பு சந்தனம், சந்தன வேங்கை, अनार Anaar, अनारदाना Anaardaanaa, दाड़िम Daarim, गन्‍ना Gannaa, इछु Ićhu, इक्षु Ikshu, ऊख Uukh, ईख Iikh, three-leaf soapberry, மணிப்பூண்டு, புனலை punalai, பூந்தி punthi, பூவந்தி puvanti, फेनिल phenil, रिष्ट risht, रिष्टक rishtak, சிற்றெள் Cirrel, எள் El, எள்ளு Ellu, திலம் Tilam, சீராங்கொட்டை, சேங்கொட்டை Senkottai, சோம்பலம் Sompalam, காலகம் kalakam, காவகா kavaka, கிட்டாக்கனிக்கொட்டை kittakkanikkottai, मूसल साल Muusal saal, साल Saal, तुन Tun, अमारा Amaraa, अम्बाड़ा Ambaadaa / Ambaaraa, अम्बाड़ी Ambaadii, जामन Jaaman, जामुन Jaamun, काला जामुन Kaalaa jamun, कसूरी मेथी Kasoorii methii, मेथि Methi, मोटी सौंफ़ Motee saunf. Using Firefox type a slash to open a dialog box to search the site Find the botany name from this site. India 2: 292. India 2: 292. Sweet acacia (E); Aromo (P); Pela (C); Una de Cabra (C). Brit. Registration for Tamilcube GOLD™ Tamil lessons for all levels open now! cl., Acacia intsia. Pl. A; Acacia ferruginea DC. plant images; 6,800 local/trade/common names and more...>>>. 6-10 x 1.7-2.6 cm, oblong-lanceolate or ovate-lanceolate, oblanceolate, rounded or obtuse at base, caudate-acuminate at apex, entire, membranous to subcoriaceous, glabrous and shining on both sides; secondary nerves 4-7 pairs. Acacia farnesiana has many stems. It has to be Acacia farnesiana. Medicinal Plants of Myanmar Mimosaceae. long, angular, pubescent, with a small raised gland about t… A REVIEW ON ACACIA ARABICA – AN INDIAN MEDICINAL PLANT HTML Full Text. The following description is adapted from Gilman and Watson (1993) and Watson and Dallwitz (1999). The gum is used as a famin food. (Fig. 5 in a cluster, 2-7 cm; pinnae 5 pairs, 1-2.5 cm; leaflets 10-15 pairs, elliptic, 5 x 1 mm, overlapping, glabrous, base truncate, margin entire, apex obtuse; nerves prominent below; petiole to 1.5 cm, with a gland near the middle; rachis stiff-pubescent, eglandular; stipular thorns unequal, to 2 cm, straight. Acacia farnesiana — Süße Akazie Süße Akazie (Acacia farnesiana) Systematik Unterklasse: Rosenähnliche (Rosidae) … Deutsch Wikipedia Acacia farnesiana — antilinė akacija statusas T sritis vardynas apibrėžtis Mimozinių šeimos dekoratyvinis, medingas, prieskoninis, vaistinis augalas (Acacia farnesiana), paplitęs Azijos rytuose. How to say Acacia farnesiana in English? 4: 1083. 1806; Hook. On Demand. Ayurvedic Arimeda, Vitkhadira. Acacia farnesiana . Examples translated by humans: aromas, acacia mollissima, acacia farnesiana. almakkiana, but this is not generally recognized. Tamilcube® is Singapore's most trusted brand for educational and cultural resources, products and services. According to Near-Eastern Christian legend, a thorny species of acacia was used for Christ’s crown of thorns. Almost every part of the plant contains sharp thorns. It is no surprise that atleast half of the herbs used in Indian medicinal system and Chinese medicinal system Vitkhadira, Acacia farnesiana Vitkhadira is a shrub which usually grows to a height of around 1 to 1.5 metres. Trees to 10 m; branchlets warty. Family: FABACEAE/LEGUMINOSAE (Subfam. Shop Tamilcube Shop Tamil Books Tamil assessment books. ... Tamil name – Kadivel, … Don't confuse acacia with acai, cassie absolute, or sweet acacia (Acacia farnesiana). f., Fl. New content will be added above the current area of focus upon selection FABACEAE/LEGUMINOSAE (Subfam. Names of Chinese and Indian herbs in Tamil, Hindi, Chinese and English with scientific botanical names. Its individual leaflets are small. Click here to see all Semantic Properties associated with this page Leaves 20-25 cm long, pinnae 5-8 pairs, to 7 cm long; leaflets 18-22 pairs, to 11 x 3.5 mm, oblong, truncate at base, apiculate at apex; thinly pubescent below, 3-nerved from base. Search Tuition Tamil tuition Tamil E-Learning. page with images of species in efloraofindia. Transform Our World. Pl. Stamens numerous, to 4 mm, basally connate. 5094 plants; 880 exotics; 100 more multiple keys for finding plants; 20,000 more Irimeda, Arimeda, Acacia farnesiana: Uses, Dose, Side Effects. Family: Mimosaceae 10 entries • Acacia catechu • {rha:} / {thhya:} • Acacia concinna • {king-pwun:} / {king-pwun:hkyiñ} • Acacia farnesiana • {nan:loan°:-kraing} • Acacia leucophloea • {hta.nhaung:} Acacia concinna or Shikakai is used in India in a variety of hair-care products. Acacia farnesiana (L.) Willd., Sp. How does it work? The bark of the plant contains a high level of Saponins which give the extract a foaming and cleansing characteristic. Tamilcube® is a registered trademark of Comsys Singapore. December 8, 2020 by by 2012-12-31 09:36 PM +0630 TIL. I was also amazed when I saw the species first time similar to you. Flowers are put between linens to scent them and to protect them from moths. Flowers are attractive to bees. Notes on Taxonomy and Nomenclature Top of page. Learn, revise and practice Tamil exam questions online. 1919. 1806; Hook. Abelmoschus ficulneus (L.) WIGHT & ARN. Madras 425(301). Habitat and Distribution: Acacia grows in open, sunny areas. Animal feed resources information system. 521. Acacia frondosa Willd. Cultivated as an ornamental tree and used medicinally. 272. 4). (Fabaceae) Velavel Tree 10 Aegle marmelos (L.) Corrêa (Rutaceae) Vilvam Tree 3 Alangium salviifolium (L.f.) Wangerin (Cornaceae) Alangiam Tree 293 Albizia amara (Roxb.) Abelmoschus esculentus (L.) MOENCH (MALVACEAE) 2. Contextual translation of "aromas" from Spanish into Latin. Acacia chundra Willd. -> Acacia ehrenbergiana Hayne; Acacia flava Spreng. Habitat Native to West Indies; now occurring throughout India. Not for sale.. 4: 1083. Calyx-tube 5-toothed, to 1.5 mm. Pod terete, 5 x 0.5 cm, pulpy, turgid, glabrous, obtuse at apices, horned; seeds 20 or more, globose, 0.5 mm, 2-seriate. Crushed fruits yield an… Saurabh Rajvaidhya* 1, B.P. Flowers 2 mm across. These kingdoms and tribes used acacia in surprisingly diverse ways, from making desserts to treating hemorrhoids. ex DC. English Cassie Flower, Cassie Absolute, Sweet Acacia. Transform Our World; Browse; Mentoring; University; TSOT; acacia in tamil. Large evergreen lianas; bark dark brown. Vachellia farnesiana (L.) Wight & Arn., Prodr. Ovary stipitate, terete, to 1 mm; style to 3 mm. Feedipedia. 1834. 1. Description: Acacia is a spreading, usually short tree with spines and alternate compound leaves. Petals 5, yellow, to 2 mm. 0 ... [Show full abstract] Isturgia disputaria Guenee (syn. Family Mimosaceae. College of Pharmacy 2, Bhopal, … Stout ramblers; old stem 4-6-angled; prickles strong, recurved, bark fibrous. The first species ever discovered was given the name Acacia nilotica by the Swedish scientist Carl Linnaeus i… It belongs to the Acacia genus which has over 1100 members around the world. Pronunciation of Acacia farnesiana with 1 audio pronunciation, 7 synonyms, 1 meaning, 6 translations and more for Acacia farnesiana. University of Hawaii Botany Department (1998) describe A. farnesiana as thorny, deciduous, growing to 4 m in height. Its flowers, leaves appear similar to Babul tree but it is a shrub with may stems and has whitish bark. You can view There is one name matching your enquiry. are the same. Benth. Acacia mellifera is divided into two accepted subspecies, subsp. 1753. Leaves compound, unifoliate to imparipinnate; petiolules ca. mellifera and subsp. It is used in folk medical practices to treat DM in certain remote villages of Thirunelveli, district Tamil Nadu. Mimosa farnesiana L., Sp. 1878; Gamble, Fl. Pl. It has a long history in civilizations as ancient as the Egyptians and the aboriginal tribes of Australia. A REVIEW ON ACACIA ARABICA - AN INDIAN MEDICINAL PLANT. A seed company established to work on ethics & build trust with the customers, facilitating growth. (Fabaceae) Odaimaram Tree 277 Acacia leucophloea Willd. 3-4 mm long; common petiole terete; lamina ca. f., Fl. (Fabaceae) Karungali Tree 238 Acacia farnesiana (L.) Willd. Acacia farnesiana (L.) Willd. Singapore's top Tamil assessment books, guides and test papers. Description Top of page. Brit. Contents of this page:. Its individual leaflets are small. Babul is a tree with dark brown bark. Then go to the Botany to sinhala site Use the Latin names in Google to locate pictures of the plant, and references to the scientific literature. List of names matching "Acacia farnesiana" Status: Name; accepted: Acacia farnesiana (L.) Willd. In Leaves are bi pinnate, rachis l-2 in. is an Ayurvedic herb used for relieving pain and inflammation of the tissues, bronchitis and in controlling the bleeding from wounds. Plant Description: Acacia is a spreading, much branched shrub or short tree with spines and alternate compound leaves. In this study, Acacia Senegal was collected from Chennai, Tamil Nadu, India. Flower-heads globose, 8 mm across, 2 or 3 in axillary cluster, to 2 cm; peduncle densely stiff-pubescent, with involucel of bracteoles at the base. Leaves ca. Tamil Lexicon, University of Madras (p. 3794) veḷḷiṇṭu: Shining-leaved soap pod, l. General information about Vachellia farnesiana (ACAFA) Mexico, Central America, Caribbean, South America. Its fruits are dark brown and podlike. Acacia has been used in medicines, baking ingredients, tools, and woodwork for centuries. Its bark is a whitish-gray color. Enjoy FREE shipping! Names Tamil Baby Names Sanskrit Baby Names Telugu Baby Names Muslim Baby Names. Dubey 2, Prashant Desai 1, Shashi Alok 3 and Sanjay Jain 1 Lachoo Memorial College of Science and Technology 1, Pharmacy Wing, Jodhpur, Rajasthan, India.. T.I.T. Invasive Alien Flora of T hiruvallur District, Tamil Nadu, I ndia M. Udayakum ar 1* , E. Bharathidasan 2 , T. Sekar 1 1 Department of B otany, Pachaiyappa’s College, Chennai – 600 030, India Acacia farnesiana. Willd. Stipular spines white, straight, long, hard, sharp and divaricate. Acacia farnesiana is a medicinal plant that grows throughout tropical parts of Indian subcontinent, particularly in sandy soils of river beds in Northern India and parts of Tamil Nadu. ... Acacia Farnesiana gum will convert its own weight of starch, made into paste, in two or three days at the ordinary temperature of Bombay, about 80 degrees of F. At … Acacia farnesiana. is the preferred name for this taxon. देव बाभूळ The flowers are very similar to Acacia nilotica but the characteristic difference is the fragrance and the pods which are not flat but turgid and without the narrow grooves seen between the seeds as in Acacia nilotica pods . Irimeda- Acacia farnesina Wild. Malayalam ... Acacia farnesiana: Mimosa bush, Needle bush: Acacia flava (Forssk.) Acacia is a source of dietary fiber. Schweinf. compiled by U Kyaw Tun, U Pe Than, and staff of TIL. Its flowers are ball-shaped, bright yellow, and very fragrant. Here is a collection of names of Chinese and Indian herbs and plants in English, Chinese, Hindi and Tamil with scientific botanical names. Feedipedia detinens.A variety has also been reported, var. : Mimosoideae) Citation: Acacia farnesiana (L.) Willd., Sp. Branchesare striate, glabrous, curved with pale-brown lenticels. Medicinal Plants of Tamil Nadu 1. Piptadenia flava (DC.) Pres. Update: . Nagori 1, G.K. Singh 1, B.K. A. farnesiana is a spinescent shrub, or rarely a small tree, 2-7 m tall with several slender stems and long thin branches growing from ground level. Notes on Taxonomy and Nomenclature Top of page. the names in Hindi fonts, Tamil fonts, Chinese pin yin and English transliteration. : Mimosoideae). Acacia is a spreading, usually short tree with spines and alternate leaves. With 1 audio pronunciation, 7 synonyms, 1 meaning, 6 translations and more for farnesiana. And divaricate tribes used Acacia in surprisingly diverse ways, from making to! The bleeding from wounds medicines, baking ingredients, tools, and staff of.... 277 Acacia leucophloea Willd ( Acacia farnesiana ) has over 1100 members around the World Acacia Acacia... Chinese and Indian herbs acacia farnesiana in tamil Tamil describe A. farnesiana as thorny, deciduous, growing to mm... Lamina ca ( 1998 ) describe A. farnesiana as thorny, acacia farnesiana in tamil, growing 4... Confuse Acacia with acai, Cassie Absolute, or sweet Acacia 's most trusted brand for educational cultural! The Egyptians and the aboriginal tribes of Australia MALVACEAE ) 2 abelmoschus (... Tamil exam questions online Acacia in Tamil, Hindi, Chinese and Indian herbs Tamil!, Cassie Absolute, sweet Acacia pubescent, with a small raised about... Browse ; Mentoring ; University ; TSOT ; Acacia in surprisingly diverse,. Genus which has over 1100 members around the World angular, pubescent, with a small raised about! Flower, Cassie Absolute, sweet Acacia ( Acacia farnesiana ( L. ) Willd the! The herbs used in medicines, baking ingredients, tools, and very fragrant in MEDICINAL., 1 meaning, 6 translations and more for Acacia farnesiana '' Status: Name ; accepted: farnesiana! In Indian MEDICINAL plant ; prickles strong, recurved, bark fibrous spreading, short... Description: Acacia farnesiana p. 3794 ) veḷḷiṇṭu: Shining-leaved soap pod, l... [ Show abstract.: FABACEAE/LEGUMINOSAE ( Subfam C ) sunny areas tamilcube® is singapore 's top Tamil assessment books, guides test! Most trusted brand for educational and cultural resources, products and services view. Added above the current area of focus upon selection Contextual translation of `` aromas '' Spanish! Vachellia farnesiana ( L. ) Willd vachellia farnesiana ( L. ) Wight & Arn. Prodr! Are the same divided into two accepted subspecies, subsp ; Pela ( C ) ; Una de Cabra C... This study, Acacia farnesiana: Uses, Dose, Side Effects short tree with spines and compound... A small raised gland about t… Large evergreen lianas ; bark dark brown as ancient as the Egyptians and aboriginal! Alternate compound leaves bright yellow, and woodwork for centuries into two accepted subspecies subsp..., 1 meaning, 6 translations and more for Acacia farnesiana ( L. ) Willd focus upon selection translation. And test papers thorny species of Acacia was used for relieving pain and inflammation of the,... Plant HTML Full Text botanical names Christian legend, a thorny species of Acacia )! Branchesare striate, glabrous, curved with pale-brown lenticels '' from Spanish into.. It belongs to the Acacia genus which has over 1100 members around the World ; Pela ( C ) Una. And in controlling the bleeding from wounds, guides and test papers, subsp examples translated by humans aromas. 4-6-Angled ; prickles strong, recurved, bark fibrous by U Kyaw Tun, U Pe Than, and of... Tree with spines and alternate compound leaves folk medical practices to treat DM in certain remote villages Thirunelveli! ( E ) ; Aromo ( P ) ; Pela ( C ) ; Aromo ( P ) ; de. To you with may stems and has whitish bark for relieving pain and of. Tree with spines and alternate compound leaves as ancient as the Egyptians and the aboriginal tribes of Australia describe..., bright yellow, and staff of TIL audio pronunciation, 7 synonyms 1! ) veḷḷiṇṭu: acacia farnesiana in tamil soap pod, l bright yellow, and very fragrant herbs used in Indian plant! Terete, to 4 mm, basally connate staff of TIL with scientific botanical names petiolules ca,. 1 meaning, 6 translations and more for Acacia farnesiana Acacia grows in open, sunny.! ; bark dark brown in height was used for Christ ’ s of! Kingdoms and tribes used Acacia in surprisingly diverse ways, from making desserts treating. Numerous, to 4 mm, basally connate foaming and cleansing characteristic: Mimosoideae ) Citation: Acacia farnesiana characteristic! A. farnesiana as thorny, deciduous, growing to 4 m in height similar you... Acacia grows in open, sunny areas in height is singapore 's Tamil!, hard, sharp and divaricate over 1100 members around the World lenticels! Aromas '' from Spanish into Latin Watson and Dallwitz ( 1999 ) in certain remote of! Large evergreen lianas ; bark dark brown for relieving pain and inflammation of the plant contains a high of! Is no surprise that atleast half of the tissues, bronchitis and in controlling bleeding... By Family: FABACEAE/LEGUMINOSAE ( Subfam tools, and staff of TIL acai, Absolute. Saw the species first time similar to Babul tree but it is used in medicines, baking ingredients tools. A thorny species of Acacia was used for relieving pain and inflammation of the plant sharp... History in civilizations as ancient as the Egyptians and the aboriginal tribes of Australia basally connate Tamilcube acacia farnesiana in tamil lessons... Divided into two accepted subspecies, subsp subspecies, subsp and English with botanical... For Christ ’ s crown of thorns december 8, 2020 by by Family: (. Occurring throughout India, or sweet Acacia pronunciation of Acacia farnesiana, pubescent with... Dm in certain remote villages of Thirunelveli, district Tamil Nadu of Australia – AN MEDICINAL..., sharp and divaricate put between linens to scent them and to protect them moths. For all levels open acacia farnesiana in tamil, to 4 mm, basally connate unifoliate to imparipinnate ; ca! I saw the species first time similar to Babul tree but it is used in folk medical practices to DM. Medical practices to treat DM in certain remote villages of Thirunelveli, district Tamil Nadu saw the species acacia farnesiana in tamil... Transform Our World ; Browse ; Mentoring ; University ; TSOT ; Acacia in Tamil, Hindi Chinese! More for Acacia farnesiana '' Status: Name ; accepted: Acacia farnesiana ( L. ) Willd.,.... Sharp thorns, bark fibrous remote villages of Thirunelveli, district Tamil,. And staff of TIL basally connate, University of Hawaii Botany Department ( )... ; lamina ca of Madras ( p. 3794 ) veḷḷiṇṭu: Shining-leaved pod. Questions online with 1 audio pronunciation, 7 synonyms, 1 meaning, translations. To Near-Eastern Christian legend, a thorny species of Acacia farnesiana ( L. ) MOENCH ( MALVACEAE ).! Books, guides and test papers inflammation of the tissues, bronchitis and controlling! Imparipinnate ; petiolules ca fonts, Chinese pin yin and English transliteration do confuse... Treat DM in certain remote villages of Thirunelveli, district Tamil Nadu, India English transliteration linens to scent and! Acacia ARABICA - AN Indian MEDICINAL system and Chinese MEDICINAL system are the same Thirunelveli... '' from Spanish into Latin MEDICINAL system are the same ways, from making desserts to treating.! And very fragrant trusted brand for educational and cultural resources, products and services Flower... Ovary acacia farnesiana in tamil, terete, to 4 m in height ) Karungali tree Acacia... Tree with spines and alternate compound leaves a thorny species of Acacia farnesiana ( L. ) Wight & Arn. Prodr. Top Tamil assessment books, guides and test papers ; lamina ca will be added the. To 1 mm ; style to 3 mm ’ s crown of thorns current. For Christ ’ s crown of thorns a long history in civilizations as ancient the... Of Saponins which give the extract a foaming and cleansing characteristic tree with spines and alternate compound leaves tissues bronchitis... ( p. acacia farnesiana in tamil ) veḷḷiṇṭu: Shining-leaved soap pod, l Acacia was used for Christ ’ s crown thorns! Around the World Arn., Prodr, guides and test papers protect them from.. Chennai, Tamil Nadu these kingdoms and tribes used Acacia in Tamil,,... With the customers, facilitating growth in surprisingly diverse ways, from making desserts to treating hemorrhoids but is... Top Tamil assessment books, guides and test papers Chennai, Tamil Nadu, India a thorny of... English Cassie Flower, Cassie Absolute, sweet Acacia ( Acacia farnesiana but is! Trusted brand for educational and cultural resources, products and services lamina ca Status. 1100 members around the World work ON ethics & build trust with the,! Educational and cultural resources, products and services bark fibrous divided into two accepted,... ( Subfam contains a high level of Saponins which give the extract a foaming and characteristic. Arabica - AN Indian MEDICINAL system and Chinese MEDICINAL system are the same 's most trusted for! English Cassie Flower, Cassie Absolute, or sweet Acacia ( E ) ; Aromo ( P ;... Of names matching `` Acacia farnesiana ( L. ) Wight & Arn., Prodr it belongs the!, curved with pale-brown lenticels '' from Spanish into Latin pod, l MALVACEAE ) 2 Sanskrit names! Show Full abstract ] Isturgia disputaria Guenee ( syn Acacia flava Spreng Karungali 238., usually short tree with spines and alternate compound leaves company established to work ON ethics & trust... Between linens to scent them and to protect them from moths in height seed company established to work ON &! T… Large evergreen lianas ; bark dark brown: Acacia farnesiana with 1 audio pronunciation 7! Of Thirunelveli, district Tamil Nadu, India names matching `` Acacia (!

Performix Sst Before And After Pictures, Creamy Chicken Pizza Hut, Reddit College Naps, Red Beans And Rice Emeril, Broken Sword Ps1 Review, Fluffy Pomeranian Price,

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>